Kristianiabohemen


Med litt fantasi kunne dette ha vært et snapshot tatt en tidlig ettermiddag på Grand Café i 1880-årene. Kelneren er i farta med et brett med drikkevarer, Henrik Ibsen på vei inn døra, Christian Krohg sitter i samtale med Edvard Munch, mens to offiserer bivåner det hele fra vindusbordet.

Per Krohgs berømte bilde ”Kristianiabohemen” i Grand Café ble malt i 1928. Maleriet viser Grand Cafés interiør og noen av våre mest kjente kunstnere, som Krogh også vokste opp med – han var jo sønn av Oda og Christian Krohg.

Bildet ble malt i Johanneskirken, som skulle rives. Nå er det lite trolig at alle disse celebritetene som sees på bilde var til stede samtidig, men det er en morsom tanke.

Bildet er selvfølgelig bevart, og henger fremdeles innerst i Grand Café.

(Foto; Grand Café)